מהותו של הקשב המפוצל

אחד הכישורים המרכזיים שנפגעים בקשיי קשב וריכוז הוא הקשב המפוצל.

ננסה להבין במאמר זה ולו גם באופן ראשוני ושטחי מהי מהותו של הקשב המפוצל, באילו תפקודים קוגניטיביים הוא תומך,מהם הקשיים הלימודיים שעלולים להיגרם כתוצאה מקושי בהפעלת קשב זה,וכיצד ניתן להתגבר עליהם.

הבנה בסיסית זו תסיע להורה המעוניין בכך לאתר ביתר קלות את קשיי הלמידה וקשיי הקשב והריכוז של ילדו ובכך להתניע תהליך שיסיע לילד להתגבר על כך בהקדם בטרם יגרמו נזקים נלווים.

אחד מהדברים המשמעותיים שנפגעים בשכיחות הגבוהה ביותר במקרים של קשיי קשב וריכוז הוא הקשב המפוצל.

הקשב המפוצל מציין את היכולת להתמקד ביותר מאספקט אחד של המשימה בו זמנית,ולבצע מספר תפקודים קוגניטיביים בסיסיים וניהוליים במקביל. יכולת קשב מפוצל טובה מאפשרת לבצע בהצלחה משימות מורכבות.

ככל שהתלמיד בעל קשיי הקשב והריכוז עולה לכיתות מתקדמות יותר ומורכבות המשימות הלימודיות עולה כך יורגש יותר הקושי בקשב המפוצל ויפגע ביכולת התלמיד להתמודד מול החומר ולהגיע להישגים נאותים.

המשימות הקוגניטיביות אשר התלמיד נדרש להן יכולות להיות מורכבות או פשוטות יותר. המשימות המורכבות בד"כ כורכות בחובן את ביצוע המשימות הפשוטות יותר.

חלק ניכר מהמטלות הלימודיות בפניהן ניצב התלמיד מלכתחילה הן משימות מורכבות,וככל שהתלמיד עולה בסולם הלימודים והכיתות כך גובר משקלן של המשימות המורכבות.

מכיוון שהמשימות המורכבות מצריכות אנרגיה מנטאלית רבה יותר,משמע פעילות של דופאמין פעיל במספר אזורים במוח בו זמנית,הרי שהן נוטות יותר להיפגע במקרה של קשיי קשב וריכוז מאשר משימות בדידות ופשוטות.

בהתאם לכך ישנם תלמידים רבים שסובלים מקשיי קשב וריכוז אך מצליחים היטב בכיתות הנמוכות וקושי הלמידה ניכר אצלם רק בכיתות חטיבת הביניים ובכיתות הגבוהות יותר.

ככל שפוטנציאל התלמיד גבוה יותר,הסביבה מטפחת יותר וקשיי הקשב והריכוז מתונים יותר,כך יידחה לעיתים המועד בו קשיי הלמידה יכבידו על התלמיד ויפגעו פגיעה ממשית בהישגיו.

מאידך,ישנם תלמידים לא מעטים המגיעים לאבחון ולטיפול מוקדמים בקשיי הלמידה כבר בכיתות הנמוכות יותר עוד לפני שחלה ירידה ניכרת בהישגיהם וזאת מתוך המודעות הגוברת של הורים רבים למהות קשיי והריכוז ואופן ביטויים.

הורים יכולים לעקוב אחר כל קושי של ילדם ולבדוק האם הוא עקבי מעבר לקושי נקודתי שיכול לנבוע ממשבר רגשי זמני או מחוסר השקעה.

הקושי יכול להתבטא באי ידיעת לוח הכפל,בקושי בקריאה והפקת ידע מקריאה עיונית,בקושי בפתרון בעיות במתמטיקה,בכתב לא ברור,בשגיאות כתיב רבות,בשגיאות תחביריות רבות,בקושי רב ללמוד ולהפנים שפה זרה  וכיו"ב.

הפניית התלמיד לאבחון ולטיפול בבעייתו עשויה למנוע מצב בו יוצר פער בין הידע והמיומנות של התלמיד לבין הנדרש בכיתה.

בדרך זו נמנעת בדרך כלל מהתלמיד פגיעה הן בהישגיו והן בדימויו העצמי.

בהקשר זה רצוי היה לשלב  בכל בית ספר מורים להוראה מתקנת אשר תפקידם יהיה לסייע לתלמידים המתקשים להתגבר על נקודות התורפה שלהם.

כיום מקובל לחשוב שמורים להוראה מתקנת נדרשים בעיקר לתלמידים בעלי קשיי הלמידה הניכרים והחמורים.אנו סבורים כי דווקא התלמידים בעלי הקשיים המתונים יוכלו להפיק את המרב מהוראה מתקנת וזאת מכיוון שבדרך כלל יהיו להם הן את המוטיבציה והן את הכוחות הנדרשים לכך.

המצב כיום הוא שרוב התלמידים המתקשים מופנים בלית ברירה על ידי הוריהם לשיעורי עזר פרטיים וזו תעשיה נפוצה ופורחת.

המורים לשיעורי עזר אינם בהכרח מיומנים באיתור נקודות התורפה של התלמיד ובעבודה ממוקדת לצורך חיזוקן או מציאת דרכי פיצוי עליהן.

כתוצאה מכך התלמיד מקבל מהמורה לעיתים את "הדגים" ולא את ה"חכה" :הוא אמנם לומד לפתור את סוג השאלה הספציפי,אך מפתח תלות מתמשכת במורה העזר כיוון שאינו מקבל כלים כללים יותר שיאפשרו לו להתמודד עצמאית מול מכלול החומר הנלמד.

הדבר יוצר תלות מתמשכת במורה הפרטי והוצאות מתמשכות להוריו הדואגים וזאת מבלי שיתבצע "טיפול שורש" אמיתי בבעיה.

פגיעה ביכולת הביצוע של מטלות לימודיות מורכבות  יכולה להיגרם מתוך שני גורמים עיקריים:

א.קושי בביצוע המשימות הפשוטות והבסיסיות.

ב.קושי בשילוב ביצוע  המשימות הבסיסיות בתוך המטלה המורכבת.

דוגמאות  למשימות בסיסיות הן:

ידיעת לוח הכפל בע"פ.

יכולת שימור בזיכרון לטווח קצר וארוך של תבניות חזותיות מורכבות.

יכולת שימור בזיכרון לטווח קצר וארוך של חומר מילולי הנקלט בערוץ השמיעתי.

יכולת השליפה מהזיכרון של מונחים מדויקים.

דוגמאות למשימות מורכבות הן:

קריאה עיונית של חומר רב מלל,הבנת החומר ושימורו בזיכרון.

קריאה של שאלה במתמטיקה,שימורה בזיכרון ופתרון השאלה בראש ללא אמצעי עזר.

שמיעת סדרה של מספרים,ולאחר מכן אמירתה בסדר ההפוך.

קריאה והבנה של שאלה מתמטית,תרגומה לשפה מתמטית ומציאת הנוסחא המתאימה לצורך פתרונה.

רוב המטלות הלימודיות איתן התלמיד נאלץ להתמודד בכיתות המתקדמות הן משימות מורכבות.

כאשר התלמיד מתקשה באחת או יותר ממשימות אילו יש לברר תחילה מהי היכולת או מה הן היכולות בהן מתקשה התלמיד אשר עומדות ביסוד הקושי בביצוע המטלה המורכבת.

יש לברר האם מדובר בקושי ביכולת בסיסית או ביכולת ניהולית.

יכולת ניהולית היא למשל היכולת לשמר חומר בזיכרון ולבצע בו פעולות שונות.

מכנים יכולת זאת בשם זיכרון עבודה,זיכרון עובד או זיכרון ניהולי.

יכולת מעין זו נדרשת למשל בעת ביצוע פיתרון בעיות מתמטיות בע"פ.בכדי שניתן יהיה לבצע זאת יש לזכור את נוסח השאלה,לתרגם אותה בראש לשפה המתמטית,להציב את הנתונים בתוך הנוסחא המתאימה ולאחר מכן לחשב בראש את החישובים המתאימים.

יכולת ניהולית נוספת היא היכולת לקרוא קטע,להבין את הרעיון המרכזי שעומד ביסודו ולשמר את הרעיון בזיכרון.

פגיעה בביצוע משימה מורכבת שדורשת יכולת  ניהולית עדיין אינה מעידה אוטומאטית  שהיכולת הניהולית היא זו שפגועה. גם פגיעה ביכולת או ביכולות הבסיסיות עלולה לגרום לכך שהתלמיד יאלץ להשקיע  אנרגיה רבה וזמן רב בתפקוד הקוגניטיבי הבסיסי,וכך לא יוותרו לו האנרגיה והזמן לצורך השלמת ביצוע התפקוד המורכב.

לדוגמא,תלמיד שקורא קטע קריאה,יכול לעשות זאת באמצעות קריאה אורתוגראפית או קריאה פונולוגית.

הקריאה הפונולוגית משמעותה קריאה והגייה של כל אות שמופיעה במילה בנפרד,ואז זיהוי המילה על פי הצליל המשתמע.זוהי קריאה המאפיינת תלמיד אשר אצלו הזיכרון השמיעתי חזק יותר מהזיכרון החזותי והזיכרון החזותי נמוך מהממוצע.

קריאה אורתוגראפית היא קריאה בה המילה כולה נתפסת כמכלול אחד. לתלמיד ישנו מושג טבוע של המילה במוחו המיוצג על ידי תבנית סמל חזותי מדויק וחד .כאשר הוא קורא את המילה מתבצעת השוואה אוטומאטית של התבנית הנקראת לבין אותה התבנית הטבועה במוחו של התלמיד.כאשר התבנית הנקלטת הינה זהה לתבנית המושגית המוטבעת מתבצע תהליך זיהוי של המילה.

תהליך הקריאה האורתוגראפי הוא מהיר וקל יותר לביצוע.משום כך הוא מאפשר לתלמיד להפיק את משמעות החומר הנקרא באופן מהיר וחלק יותר,וכך מאפשר לתלמיד גם לקדד את החומר בזיכרון, להבין את הרעיון המרכזי וכיו"ב.

במקרה בו נאבחן כי התלמיד קורא קריאה פונולוגית נמליץ על הוראה מתקנת אשר תאפשר לתלמיד להפנים את התבנית הבסיסית של המילים בעזרת אמצעי עזר שונים.

במידה ונאבחן כי התלמיד מתקשה בהבנת הנקרא למרות שהוא קורא באופן אורתוגראפי,הרי שאסטרטגית התיקון תהיה שונה,ותתרגל את התלמיד למשל באיתור הרעיון המרכזי בקטע,וביצירת פסקאות המפתח.

באופן דומה נתייחס לתלמיד אשר מתקשה לפתור בעיות במתמטיקה.יתכן שחסר לו ידע מספיק ביסודות הנדרשים לצורך פתרון הבעיה כגון ידיעת לוח הכפל,ידע בסיסי בנוסחאות הנדרשות וכיו"ב.

במקרה זה נחזק אצל התלמיד את הידע הזה .למשל,באמצעות שימוש בערוץ הקליטה החזק שלו לצורך לימוד לוח הכפל,או באמצעות שינון חוזר של לוח הכפל באמצעות  אמצעי למידה מתקנת אחר שייצור בתלמיד עניין מספיק ויעודדו להמשיך וללמוד עד שהחומר ייקלט .

במידה שאנו מתרשמים כי הקושי ביכולת הבסיסית כבד מדי ובלתי ניתן לתיקון הרי שיתכן ונצייד את התלמיד בעזרים שונים בעת ההיבחנות: כגון מחשבון או מילונית אלקטרונית.

יתכן כמובן מצב שבו גם היכולת הניהולית וגם היכולת הבסיסית הן פגועות ומונמכות,אך אפילו במצב זה ניתן לצפות שחיזוק היכולת הבסיסית יוביל גם לחיזוק היכולת הניהולית.

חשוב להדגיש המטרה במאמר זה אינה ללמד את עקרונות ההוראה המתקנת ואסטרטגיות למידה, את זאת נשאיר למומחים בהוראה מתקנת אשר תפקידם לשקול מתי מחזקים יכולת מסוימת ומתי מאפשרים אמצעי עזר בתהליך הלמידה וההיבחנות כדרך לקומפנסציה.

המטרה העיקרית במאמר זה היא לאפשר להורים לאתר בזמן מתי ילדם סובל מקשיי למידה או מקשיי קשב וריכוז ולחדד בין השאר את ההבדל שבין קשב נקי לבין קשב מפוצל.זאת מכיוון שנראה כי הורים ותלמידים רבים אינם מבינים הבדל מהותי זה.

איתור ראשוני זה של הורה הוא חיוני כיוון שלצערנו לא תמיד מבוצע על ידי המורים במועד המתאים. הסיבה לכך אינה נעוצה בדרך כלל במיומנותו של המורה או בהיכרות המורים את נושא קשיי הלמידה  אלא בשיטת הלימוד בכיתות גדולות במיוחד הנהוגה בארצנו בה ישנם בחלק מהכיתות כארבעים תלמידים.

דבר זה אינו מאפשר למורה להכיר לעומק את התלמידים ומחייב גם את המורה המיומן והטוב לעסוק בעיקר בהישרדות בסיסית אל מול כיתה שהיא הרבה יותר מדי גדולה.

ההורים מכירים אמנם טוב יותר את ילדם אך אינם מיומנים בדרך כלל מטבע הדברים לזהות קשיי למידה וקשיי קשב וריכוז.הזיהוי גם אינו תמיד פשוט וטריוויאלי.לדוגמא: ישנם תלמידים רבים אשר הקשב השמיעתי הנקי שלהם לגירויי טפל הוא מעולה,הם מסוגלים לזכור למשל סדרה ארוכה ביותר של מספרים שמושמעים להם.

הדבר עדיין אינו מעיד כי הם אינם סובלים מקשיי קשב וריכוז שכן רוב קשיי הקשב והריכוז מתבטאים בעיקר במטלות המורכבות יותר שמצריכות הפעלה של מספר יכולות קוגניטיביות במקביל ושילובן.

חשוב להדגיש גם שקשיי קשב וריכוז אינם מעידים כלל על הפוטנציאל האינטלקטואלי של התלמיד: חלק ניכר מהתלמידים המאובחנים כסובלים מקשיי קשב וריכוז הינם בעלי פוטנציאל אשר הינו גבוה מהממוצע ובמקרים רבים רוב ציוניהם הינם טובים למרות קושי הלמידה.

פוטנציאל זה מתבטא ביכולת ההפשטה,ביכולות הלוגיות ,באינטליגנציה הרגשית וכיו"ב.

יתכן והפוטנציאל הגבוה של רבים מהתלמידים המופנים לאבחון קשב וריכוז קשור גם לכך שהמודעות והנכונות לסייע לילד המתקשה גדולה יותר בקרב משפחות המחשיבות השכלה ולימודים במקום גבוה בסדר החשיבות וממילא נוטות יותר לכיוון זה.

חשוב לזכור כי קשיי הקשב והריכוז אינם מהווים לא מחלה ולא הפרעה,וזאת בדיוק כמו שקוצר ראייה אינו נחשב לכזה.קוצר ראייה איננו אמור להגביל או לחסום את התקדמותו של הפרט וכך גם קשיי קשב וריכוז.

ניתן לטפל בקושי זה כך שהוא לא יחסום את סיכויי התלמיד למימוש הפוטנציאל שלו והתקדמותו המקסימאלית בתחומים אליהם הוא מוכשר ובהם הוא מעוניין.

חשוב שהמודעות לנושא קשיי הקשב והריכוז תגבר ושהסטיגמות המתקשרות לנושא תפחתנה ככל האפשר.

כך נוכל לאתר את הקושי ולטפל בו ללא דעות קדומות וללא כל בושה ביעילות המקסימאלית לטובת ולרווחת הפרט והקהילה.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

  • chellig  ביום 12 ביוני 2013 בשעה 16:06

    איך איך אתה גם מבין כלכך טוב וגם לא מתחשב ב כ ל ל במי שקוראים אותך בדרך הכתיבה הכה דידקטית ומאורגנת שלך? 🙂 רחמים. תזכור מי אנחנו, תן קצת "מנוחות", עניין, הפתעות בדרך, ככה נשאר איתך, לא? – http://wp.me/pSDxG-5TL

    וברוך הבא לרשימות כמובן 🙂

    • eyalyaniv333  ביום 13 ביוני 2013 בשעה 15:35

      תודה על המשוב חלי,אני אקח אותו לתשומת לבי. במציאות אני הרבה יותר חי ומגוון,אפילו עם חוש הומור,אבל כשאתה מנסה לתמצת ולמקד ידע בנושאים כבדים שכאלה זה יוצא קצת "יבשושי". בכל אופן אני לפחות אנסה לתבל קצת יותר את המאמרים הבאים בכדי שיהיו נוחים יותר לעיכול כך שיהיה כאן גם מזון בריאות וגם טעים ולא סתם נבטים בצלחת…

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: